Zes onderwerpen bij een inleiding schrijven.
Een inleiding schrijven, zes onderwerpen die je moet behandelen.

Los van de leuke introductie en het pakkende einde, moet je ook in een inleiding een aantal dingen behandelen of vermelden.

1)      Inleiding onderwerp

2)      Aanleiding tot onderzoek

3)      Doelstelling onderzoek

4)      Hoofdvraag onderzoek

5)      Relevantie onderzoek

6)      Overzicht scriptie


1)      Het ligt voor de hand dat je het onderwerp van je scriptie toelicht door het te noemen en uit te leggen. Toch is het voor een lezer boeiender om het deeltje dat je bespreekt eerst in een grotere context te plaatsen. Dus: begin groot en algemeen en leidt dan je  (deel)onderwerp in en maak het vervolgens kleiner en specifieker. Lezers zien dan ook ‘het grote plaatje’.

2)       Pak het niet te schools aan. Dus maak geen aparte paragrafen van elk onderwerp, m aar schrijf een vloeiend verhaal. De aanleiding van je onderzoek en de doelstelling liggen vaak in elkaars verlengde.

3)      Probeer de doelstelling in één heldere zin te vatten.

4)      Na het formuleren van de aanleiding en de doelstelling is het niet moeilijk meer om de hoofdvraag van je onderzoek te stellen. Mocht dat wel moeilijk zijn ga dan terug naar de aanleiding en de doelstelling, die zijn dan nog niet helder genoeg.

5)      Bij de relevantie geef je aan wat je eraan zou kunnen hebben. Wat heeft het voor zin als we dit weten? Wat levert het op?

6)      Welke informatie je waar kunt vinden vertel je in het overzicht. Handig voor de lezer en handig voor jezelf. De structuur van je hele scriptie komt in vogelvlucht langs. Klopt het wel? Is het logisch?

 

Ileiding schrijven

 

 

 

 

 

KLik hier!

 

 

 

Posted in inleiding schrijven | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Zes onderwerpen bij een inleiding schrijven.

Comments are closed.